sākumlapajūsu jautājumslapas karte En
AA  
  Drukāt
Valsts pētījumu programma "Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze" tika uzsākta 2005.gadā saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2001. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 548 "Par prioritāriem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2002.–2005. gadā" un LR Ministru Kabineta 2005. gada 20. jūlija rīkojumu Nr. 446 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" pasākumiem un valsts pētījumu programmu finansēšanu 2005. gadā".
Kontaktinformācija
Ivars Biļinskis, Dr.hab.sc.comp. (bilinskis@edi.lv)

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Dzērbenes iela 14
Rīga, LV-1006
tālrunis +371 67554500